BOTOSANI CITY REPORT

CHELTUIELI  PUBLICE

 DIRECȚIA IMPOZITE și TAXE LOCALE

 MONITORUL OFICIAL LOCAL

   Pagina principala  |  Stiri  |  Proiecte  |  Dezbateri  |  Evenimente anuale |  Informatii utile |  Albume foto  |  Transport local  |  Legaturi utile
Finanţări nerambursabile
Proces Verbal de solutionare a contestatiilor - sesiunea august 2022
lncheiat astazi, 09 august 2022 la orele 13.00, cu ocazia convocarii comisiei de solutionare a contestatiilor privind propunerile de proiecte pentru programele sportive depuse in sesiunea august 2022, constituita prin H.C.L. nr. 206/11.05.2021, modificata prin H.C.L. nr. 152/11.05.2021 si conform Dispozitiei Primarului nr. 630/01.08.2022.
Detalii: (…aici)
(Publicarea pe site: 9 august 2022)

Proces Verbal de evaluare
Proces Verbal de evaluare a conformitńÉtii administrative »ôi a eligibilitatii propunerilor de proiecte
pentru programele sportive depuse in sesiunea august 2022 (…aici)

ANUN»ö DE PARTICIPARE 2022
Privind derularea sesiunii anuale de acordare a finanŇ£ńÉrilor nerambursabile de la bugetul local al UAT Municipiul BotoŇüani pentru activitńÉŇ£i nonprofit de interes local pe anul 2022.
UAT Municipiul BotoŇüani invitńÉ persoanele fizice Ňüi juridice fńÉrńÉ  scop patrimonial, respectiv asociaŇ£iile si fundaŇ£iile ce indeplinesc condiŇ£iile prevńÉzute de Legea nr. 350/2005, sńÉ depunńÉ propuneri de  proiecte in scopul atribuirii de contracte de finanŇ£are nerambursabilńÉ pentru domeniile:  CulturńÉ, Social Ňüi Sport.
Anun»õul »ôi HotńÉrarea de Consiliu Local nr.86 din 29.03.2019: (‚Ķaici)
HCL 151 2021 - Componența comisiilor (…aici)
HCL 317 din 28 iulie 22 - Modificare Procedura (…aici)
Anexe (descńÉrcare format editabil): (‚Ķaici)
(Publicarea pe site: 01 august 2022)
***

SESIUNEA DE ACORDARE A FINANTARILOR NERAMBURSABILE 2022
Sesiunea de acordare a finantarilor nerambursabile 2022 pentru programele sportive conform Legea nr. 69/2000,  Ordinul MTS nr. 664/2018, HCL 206/2020 si HCL  152/2021.
Anunt participare conform Legii 69/2000 si Ordin M.T.S. 664/2018:(…aici)
Anexe:(…aici)
HCL 152/2021-modificare procedura:(…aici)
HCL 206/2020:(…aici)
(Publicarea pe site: 15 iulie 2022)
***

Raport anual finantari nerambursabile 2021
Raport cu privire la contractele de finantare nerambursabila incheiate in cursul anului 2021 intre Autoritatea finantatoare UAT Municipiul Botosani si beneficiari, asa cum acestia sunt definiti de catre Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.
Detalii (…aici)
***

PROCES VERBAL- rezultatele finale la Legea 350/2005, sesiunea iulie 2021
Incheiat cu ocazia finalizńÉrii procedurii de evaluare a propunerilor de proiecte depuse in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finan»õńÉrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitńÉ»õi nonprofit de interes general, depuse in sesiunea iulie 2021, de cńÉtre Comisia de evaluare »ôi selec»õionare constituitńÉ prin H.C.L. nr. 151/11.05.2021, modificatńÉ prin HCL nr. 246/20.07.2021 »ôi conform Dispozi»õie nr. 658/ 19.07.2021.
DETALII:(…aici)
(Publicarea pe site: 12 aug. 2021)
***

PROCES VERBAL-de evaluare tehnico-financiarńÉ a propunerilor de proiecte depuse in sesiunea iulie 2021
Rezultatele cu ocazia evaluńÉrii tehnico-financiare a propunerilor de proiecte depuse in sesiunea iulie 2021, de cńÉtre Comisia de evaluare »ôi selec»õionare constituitńÉ prin H.C.L. nr. 151/11.05.2021, modificatńÉ prin HCL nr. 246/20.07.2021 »ôi conform Dispozi»õie nr. 658/ 19.07.2021.
DETALII:(…aici)
(Publicarea pe site: 05 aug. 2021)
***

PROCES VERBAL- contestatii proiecte depuse in sesiunea iulie 2021
Rezultatele contestatiilor la proiectele depuse, analizate de comisia de soluŇ£ionare a contestaŇ£iilor privind acordarea finanŇ£ńÉrilor nerambursabile din bugetul local al municipiului BotoŇüani numitńÉ prin DispoziŇ£ia Primarului nr. 658 / 19.07.2021 Ňüi HotńÉr√Ęrea de Consiliu Local nr. 246/ 20.07.2021.
DETALII:(…aici)
(Publicarea pe site: 30 iulie 2021)
***

PROCES VERBAL- de evaluare a conformitatii administrative si eligibilitatii propunerilor de proiecte depuse in sesiunea iulie 2021
Rezultate verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii solicitantilor privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local. (…aici)
(Publicarea pe site: 26 iulie 2021)
***

In atentia asociatiilor si fundatiilor participante la sesiunea de acordare a finantarilor nerambursabile-2021, conform Legii 350: Grafic actualizat de reluare procedura
Se reia procedura de evaluare a propunerilor de proiecte depuse in baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanŇ£ńÉrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitńÉŇ£i nonprofit de interes general conform  graficului actualizat: (‚Ķaici)
(Publicarea pe site: 20 iulie 2021)
***

Proces Verbal -rezultate finale proiecte sportive cu finantare nerambursabila 2021
*Comisia de evaluare »ôi solutionare: Procesul Verbal privind rezultatele finale ale evaluarii tehnice si financiare a propunerilor de proiecte sportive cu finantare nerambursabila de la bugetul local pentru anul 2021.
DETALII‚Äď (‚Ķaici)
(Publicarea pe site: 20 iulie 2021)
***

In atentia asociatiilor si fundatiilor participante la sesiunea de acordare a finantarilor nerambursabile-2021, conform Legii 350
In atentia asociatiilor si fundatiilor participantre la sesiunea de acordare a finantarilor nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes local pe anul 2021.
Detalii: (…aici)
(Publicarea pe site: 16 iulie 2021)
***

Proces Verbal -Comisia solutionare a contestatiilor la proiectele cu finantare nerambursabila 2021
*Procesul verbal privind rezultatele reevaluarii de catre Comisia de solutionare a contestatiilor privind  acordarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pentru anul 2021
DETALII‚Äď (‚Ķaici)
(Publicarea pe site: 15 iulie 2021)
***

Proces Verbal cu rezultate finale la proiectele cu finantare nerambursabila 2021
*Procesul verbal privind rezultatele finale ale evaluarii tehnice si financiare a propunerilor de proiecte sportive cu finantare nerambursabila de la bugetul local pentru anul 2021
DETALII‚Äď (‚Ķaici)
(Publicarea pe site: 06 iulie 2021)
***

ANUN»ö de participare 2021
Privind derularea sesiunii anuale de acordare a finanŇ£ńÉrilor nerambursabile de la bugetul local al UAT Municipiul BotoŇüani pentru activitńÉŇ£i nonprofit de interes local pe anul 2021.
UAT Municipiul BotoŇüani invitńÉ persoanele fizice Ňüi juridice fńÉrńÉ
scop patrimonial, respectiv asociaŇ£iile si fundaŇ£iile ce indeplinesc condiŇ£iile prevńÉzute de Legea nr. 350/2005, sńÉ depunńÉ propuneri de
proiecte in scopul atribuirii de contracte de finanŇ£are nerambursabilńÉ pentru domeniile:  CulturńÉ, Social Ňüi Sport.
Anun»õul »ôi HotńÉrarea de Consiliu Local nr.86 din 29.03.2019: (‚Ķaici)
Anexe (descńÉrcare format editabil): (‚Ķaici)
(Publicarea pe site: 25 iunie 2021)
***

Proces Verbal admitere contestatii pentru acordarea finantarilor nerambursabile 2021
*Procesul verbal de admitere a contestatiilor depuse pentru acordarea finantńÉrilor nerambursabile pe 2021 ‚Äď (‚Ķaici)
(Publicarea pe site: 24 iunie 2021)
***

PROCES VERBAL- de evaluare a conformitatii administrative si eligibilitatii propunerilor de proiecte depuse in sesiunea 2021
Rezultate selecție proiecte pentru sesiunea de finanțare a programelor sportive 2021, in baza H.C.L. nr. 206 din 30 iulie 2020 - (…aici)
(Publicarea pe site: 17 iunie 2021)
***

PROCES VERBAL- de evaluare a conformitatii administrative si eligibilitatii propunerilor de proiecte depuse in sesiunea 2021
Rezultate selecție proiecte pentru sesiunea de finanțare a programelor sportive 2021, in baza H.C.L. nr. 206 din 30 iulie 2020 - (…aici)
(Publicarea pe site: 17 iunie 2021)
***

INFORMARE solicitan»õi eligibili »ôi programe de finan»õare - SESIUNEA DE FINAN»öARE A PROGRAMELOR SPORTIVE 2021, in baza H.C.L. al municipiului Boto»ôani nr. 206 din 30 iulie 2020
PrecizńÉri despre SESIUNEA DE FINAN»öARE NERAMBURSABILńā A PROGRAMELOR SPORTIVE 2021.Detalii: (‚Ķaici)
  (Publicarea pe site: 08 iunie 2021)
***

SESIUNEA DE ACORDARE A FINANTARILOR NERAMBURSABILE 2021
SESIUNEA DE ACORDARE A FINANTARILOR NERAMBURSABILE 2021 PENTRU PROGRAMELE SPORTIVE ‚Äď Legea nr. 69/2000 si Ordinul MTS nr. 664/2018

Anexe

Anunt participare Legea 69 si Ordin MTS 664

HCL nr. 152 -2021 - Modificare procedura

HCL nr. 206-2020 - Procedura privind programele sportive

Anunt anulare
Anunt privind anularea derularii sesiunii anuale de acordare a finantarilor nerambursabile.
Detalii (aici)

Sesiunea anuala de acordare a finantarilor nerambursabile 2020
Anunt de participare privind derularea sesiunii anuale de acordare a finantarilor nerambursabile de la bugetul local al UAT Municipiul Botosani pentru activitati nonprofit de interes local pe anul 2020 (aici)
Informare sesiune finantari Legea 350 ‚Äď 2005 (aici)
Anexe aferente HCL-format editabil pot fi gasite (aici)

Raport anual finantari nerambursabile acordate de la bugetul local in 2019
Raportul anual privind finant√£rile nerambursabile din fonduri publice ale U.A.T. Municipiul Botosani aprobate √ģn baza Legii 350/2005 acordate √ģn anul 2019- vizualizare (aici)


Proces verbal rezultate finale finan»õńÉri 2019
Proces verbal rezultate finale finan»õńÉri 2019  (aici)
Publicat 25.06.2019
Proces verbal de evaluare tehnico-financiara a propunerilor de proiecte depuse in sesiunea mai 2019
Proces verbal de evaluare tehnico-financiara a propunerilor de proiecte depuse in sesiunea mai 2019  (aici)
Publicat astazi 13 iunie 2019
Proces verbal de evaluare a conformitatii administrative si a eligibilitatii propunerilor de proiecte depuse in sesiunea mai 2019
Proces verbal de evaluare a conformitatii administrative si a eligibilitatii propunerilor de proiecte depuse in sesiunea mai 2019. Detalii (aici)
Modificari aduse procedurii de acordare a finantarilor nerambursabile
Principalele modificari aduse procedurii de acordare a finantarilor nerambursabile de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes general (aici)

Hotarare pentru aprobarea Procedurii finanŇ£ńÉrilor nerambursabile
Hotarare pentru aprobarea Procedurii finanŇ£ńÉrilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitńÉŇ£i nonprofit de interes local (aici)

Sesiunea anuala de acordare a finantarilor nerambursabile
Anunt de participare privind derularea sesiunii anuale de acordare a finantarilor nerambursabile de la bugetul local al UAT Municipiul Botosani pentru activitati nonprofit de interes local pe anul 2019  (aici)

Anexe aferente HCL 86 - format editabil
Anexe aferente HCL 86 - format editabil(aici)


Raportul anual al finanŇ£ńÉrilor nerambursabile din fonduri publice ale U.A.T. Municipiul BotoŇüani pentru anul 2018
Raport cu privire la contractele de finanŇ£are nerambursabilńÉ √ģncheiate √ģn cursul anului 2018 √ģntre Autoritatea finanŇ£atoare UAT
Municipiul BotoŇüani Ňüi beneficiari, aŇüa cum aceŇütia sunt definiŇ£i de cńÉtre Legea nr. 350/2005 privind regimulfinanŇ£ńÉrilor nerambursabile dinfondurile publice alocate pentru activitafi nonprofit de interes general class=style13>(aici)Proces Verbal final la contestatiile pentru acordarea finantarilor nerambursabile 2018
*Procesul verbal intocmit in urma analizei contestatiilor depuse pentru acordarea finant„rilor nerambursabile pe 2018 - (vezi aici)
(Publicat pe site: 23.04.2018 ora 16:15)


Proces Verbal admitere contestatii pentru acordarea finantarilor nerambursabile 2018
*Procesul verbal de admitere a contestatiile depuse pentru acordarea finant„rilor nerambursabile pe 2018 - (vezi aici)
(Publicat pe site: 23.04.2018)


PROCES VERBAL-16.04.2018
ATRIBUIRE contracte de finantare nerambursabila de la bugetul local pe anul 2018 - (vezi aici)
(Publicat pe site: 16.04.2018-ora 16:15)


In atentia asociatiilor - Domeniul sportiv
Spre informare  (aici)
FORMULARE pentru PROCEDURA de acordare a finantarilor nerambursabile 2018
*Formularele (Anexele) de completat pentru dosarele de acordare a finantarilor nerambursabile se pot descarca (aici)


ANUNTUL si PROCEDURA de acordare a finantarilor nerambursabile 2018
*ANUNTUL de participare, publicat in MO nr. 47/13.03.2018 (aici)
*PROCEDURA de acordareĖ REPUBLICATA prin art. 4 la HCL 32/28.02.2017 (aici)
(Postat pe site: 14.03.2018)


Programul anual finantari nerambursabile 2018
Programul anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile pentru 2018 -(Vezi Aici)Raport anual finantari nerambursabile acordate de la bugetul local in 2017.
Raportul anual al finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul local in 2017 poate fi gasit (aici)
Rezultatele evaluarii si selectiei proiectelor privind acordarea finantarilor nerambursabile 2017
*Rezultatele finale a evaluarii si selectiei proiectelor privind acordarea finant„rilor nerambursabile pe 2017 (aici)


Rezultat contestatie privind finant„rile nerambursabile 2017
*Procesul verbal la contestatiile depuse privind acordarea finant„rilor nerambursabile pe 2017 (aici)


Proces verbal
De atribuire de contracte de finantare nerambursabila de la bugetul local pe anul 2017 (aici)
Procedura acordare finantari nerambursabile 2017
*Anunt de participare, publicat in MO nr. 68/10.04.2017 (aici)
*Hotararea nr.32/28.02.2017  (aici)
*Procedura de acordare- anexa la HCL 53/31.03.2015 (aici)
*Procedura de acordareĖ REPUBLICATA prin art. 4 la HCL 32/28.02.2017 (aici)
(Postat pe site: 11.04.2017)


Programul anual finantari nerambursabile 2017
Programul anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile pentru 2017 -(vezi aici)


Raport anual finantari nerambursabile acordate de la bugetul local in 2016
Raportul anual privind finant„rile nerambursabile din fonduri publice ale U.A.T. Municipiul Botosani aprobate Ón baza Legii 350/2005 acordate Ón anul 2016; se poate vizualiza (aici)


Rezultatele evaluarii si selectiei proiectelor privind acordarea finantarilor nerambursabile 2016
Rezultatele evaluarii (aici)
Rezultat contestatie privind neacordarea finantarii nerambursabile
Rezultatul contestatiei  (aici)
Proces verbal
atribuire contracte de finantare nerambursabila de la bugetul local pe anul 2016. Detalii (aici)
Programul anual
pentru acordarea finantarilor nerambursabile in 2016.
Detalii (aici)
Procedura acordare finantari nerambursabile 2016
Anunt de participare, publicat in MO nr. 37/24.02.2016 (aici)
Hotararea nr.53/31.03.2015 (aici)
Procedura de acordare (aici)
Raport privind finant„rile nerambursabile pe anul 2015
Raportul anual privind finant„rile nerambursabile din fonduri publice ale U.A.T. Municipiul Botosani aprobate Ón baza Legii 350/2005 acordate Ón anul 2015; se poate vizualiza (aici)
Proces Verbal contestatii 2015
la acordarea finantarilor nerambursabile pe anul 2015 - (vezi aici)
Proces verbal - 2015
de atribuire a contractelor de finantare nerambursabile de la bugetul local al municipiului Botosani pe anul 2015 (aici)
ATENTIE!!! Modificare anunt finant„ri nerambursabile 2015
Vezi anuntul la procedura privind regimul finantarilor nerambursabile 2015 -(aici)
ERATA la procedura de acordare a finantarilor nerambursabile
Vezi erata la procedura privind regimul finantarilor nerambursabile -(aici)
Procedura finala privind regimul finantarilor nerambursabile  -(aici)
Procedura finantari nerambursabile 2015
Anunt (aici).
Hotarare (aici)
Procedura (aici)
Raport privind finant„rile nerambursabile pe anul 2014
Raportul anual privind finant„rile nerambursabile aprobate Ón baza Legii 350/2005 acordate Ón anul 2014; se poate vizualiza (aici)
Rezultate contestatii - 2014
la finantarile nerambursabile acordate pe 2014 ( rezultate contestatii - aici)

Proces verbal - 2014
de atribuire a contractelor de finantare nerambursabile de la bugetul local al municipiului Botosani pe anul 2014
(vizualizare/descarcare  proces verbal - aici)

Anunt Finant„ri Nerambursabile de la Bugetul Local Botosani 2014
Privind acordarea de finant„ri nerambursabile de la bugetul local al municipiului Botosani pentru anul 2014
(Citeste Anuntul -aici)

Raport privind finant„rile nerambursabile pe 2013
Raportul anual privind finant„rile nerambursabile aprobate Ón baza Legii 350/2005 acordate Ón anul 2013 se poate vizualiza ( aici )

Proces verbal
la contestatiile privind acordarea finantarilor nerambursabile pe anul 2013

(vizualizeaza proces verbal)
Informare
privind perioada de depunere a contestatiilor

(vizualizeaza documentul)
Proces verbal atribuire finanĢ„ri nerambursabile 2013
Intocmit cu prilejul convoc„rii comisiei de evaluare a proiectelor ļi aprobarea criteriilor de acordare a finanĢ„rilor nerambursabile din bugetul local al municipiului Botoļani numit„ prin HCL nr. 57/2010

(vizualizeaza proces verbal)
AnunĢ FinanĢ„ri Nerambursabile de la Bugetul Local Botoļani 2013
Privind acordarea de finanĢ„ri nerambursabile de la bugetul local al municipiului Botoļani pentru anul 2013

Citeste anuntul si HCL
Proces verbal -2012-
intocmit cu prilejul convoc„rii comisiei de evaluare a proiectelor ļi aprobarea criteriilor de acordare a finanĢ„rilor nerambursabile din bugetul local al municipiului Botoļani numit„ prin HCL nr. 57/2010

(vizualizeaza proces verbal)
Atribuire finanĢ„ri 2011
Proces verbal al ļedinĢei Comisiei de evaluare a proiectelor cu finanĢare nerambursabil„ conform HCL 57/2010

(vizualizeaza proces verbal)
AnunĢ Public 2011
Privind atribuirea de contracte cu finanĢare nerambursabil„ de la bugetul local al municipiului Botoļani pentru anul 2011

(citeste Anunt)
AnunĢ Public
Privind acordarea de finanĢ„ri nerambursabile de la bugetul local al municipiului Botoļani pentru anul 2010


(citeste Anunt)
Procedura - Anexa la H.C.L. nr. 57 din 4 martie 2010
Privind regimul finanĢ„rile nerambursabile alocate de la bugetul local
pentru activit„Ģi nonprofit de interes local
- Formulare 8 - 16

(descarca Formulare)
Hot„r‚rea C.L. nr. 57 din 04 martie 2010
Pentru  aprobarea  procedurii privind finanĢ„rile nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activit„Ģi nonprofit de interes local


(vezi HCL)
Raport privind finanĢ„rile nerambursabile pe 2009
Raportul anual privind finanĢ„rile nerambursabile aprobate Ón baza Legii 350/2005 acordate Ón anul 2009


deschide raport 2009
Raport privind finanĢ„rile nerambursabile pe 2008
Raportul anual privind finanĢ„rile nerambursabile aprobate Ón baza Legii 350/2005 acordate Ón anul 2008

deschide Raport 2008
Botoşani - oraş european
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
Adresa: Botosani, Piata Revolutiei nr. 1
Telefon: 0040 231 502200
Fax:        0040 231 531595
E-mail:   primaria@primariabt.ro
 
© Toate drepturile - Primaria Municipiului Botosani
Reproducerea neautorizata a continutului afisat pe acest site
constituie subiectul aplicarii legilor in vigoare