BOTOSANI CITY REPORT

CHELTUIELI  PUBLICE

 DIRECȚIA IMPOZITE și TAXE LOCALE

 MONITORUL OFICIAL LOCAL

   Pagina principala  |  Stiri  |  Proiecte  |  Dezbateri  |  Evenimente anuale |  Informatii utile |  Albume foto  |  Transport local  |  Legaturi utile

 MONITORUL OFICIAL LOCAL

1. Statutul Municipiului Botoșani

 

2. Regulamentele privind procedurile administrative

 

   -Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărari adoptate de Consiliul Local al Municipiului Botoșani
 

   -Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții emise de Primarul Municipiului Botoșani

 

 3. Hotărarile Consiliului Local al Municipiului Botoșani

 

   -Hotărari adoptate

  

   -Registrul pentru evidenta proiectelor de hotărari

 

   -Registrul pentru evidenta hotărarilor adoptate

 

  -Informarea asupra proiectelor de hotărari aflate in dezbatere publică conform LEGII 52/2003 privind transparența decizională  in administrația publică și care vor fi supuse aprobării Consiliului Local


4. Dispozițiile emise de Primarul Municipiului Botoșani

 

   -Dispozițiile emise de Primar, cu caracter normativ

  

   -Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții

 

   -Registrul pentru evidența dispozițiilor emise

 

5. Documente și informații financiare

 

6. Alte documente

 

   -Registrul privind inregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative (obiecții cu privire la legalitate)

 

    -Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilorcu privire la proiectele de hotărari și dispoziții cu caracter normativ

 

   -Informarea asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

 

    -Informarea asupra proiectelor de hotărari, cu caracter normativ

 

   -Minute ale sedințelor de Consiliu Local

 

   -Procese verbale ale sedințelor de Consiliu Local

 

   -Declaratii de Căsătorie

   

   -Alte documente de interes public

 

 

Botoşani - oraş european
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
Adresa: Botosani, Piata Revolutiei nr. 1
Telefon: 0040 231 502200
Fax:        0040 231 531595
E-mail:   primaria@primariabt.ro
 
© Toate drepturile - Primaria Municipiului Botosani
Reproducerea neautorizata a continutului afisat pe acest site
constituie subiectul aplicarii legilor in vigoare