BOTOSANI CITY REPORT

CHELTUIELI  PUBLICE

 DIRECȚIA IMPOZITE și TAXE LOCALE

 MONITORUL OFICIAL LOCAL

   Pagina principala  |  Stiri  |  Proiecte  |  Dezbateri  |  Evenimente anuale |  Informatii utile |  Albume foto  |  Transport local  |  Legaturi utile
Click pe una din optiuni:
1.Afişează Proiecte finalizate*        2.Afişează Proiecte in derulare*
AMENAJARE SPAȚIU DE RELAXARE SCUAR LICEUL PEDAGOGIC, COD SMIS 150170
Denumire beneficiar: Municipiul Botosani
Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:
Amenajare spa╚Ťiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic pe parcursul a 12 luni de implementare, ├«n vederea cre╚Öterii gradului de siguran╚Ť─â a cet─â╚Ťenilor ╚Öi ├«mbun─ât─â╚Ťirea aspectului peisagistic al teritoriului SDL prin reamenajarea spa╚Ťiilor publice urbane.
Obiectivele specifice ale proiectului: :
1. Cre╚Öterea num─ârului de spa╚Ťii de recreere pentru locuitorii din zona SDL prin amenajare spa╚Ťiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic cu o suprafa┼ú─â total─â de 3.224 mp (din care spa╚Ťiu verde ├«n suprafa┼ú─â de 2.747 mp), care corespunde obiectivelor Axei Prioritare 9 - Sprijinirea regener─ârii economice ┼či sociale a comunit─â┼úilor defavorizate din mediul urban;
2. Revitalizarea ┼či extinderea sistemului de spa┼úii publice de recreere cu rol comunitar pe parcursul a 12 luni prin modernizarea scuarului din fa┼úa Liceului Pedagogic Nicolae Iorga din strada I.C. Br─âtianu, nr. 65, din municipiul Boto┼čani, jude┼úul Boto┼čani, prin amplasarea de echipamente smart, st├ólpi de iluminat, alei pietonale, foi┼čor, b─ânci ┼či co┼čuri de gunoi;
3. Cre╚Öterea gradului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Local─â prin amenajare scuar Liceul Pedagogic, ├«n termen de 12 luni de la semnarea contractului de finan╚Ťare.
Rezultate așteptate:
1. Popula╚Ťia care tr─âie╚Öte ├«n zonele cu interven╚Ťii ├«n regenerarea fizic─â, economic─â ╚Öi social─â a comunit─â╚Ťilor marginalizate din municipii resedin╚Ť─â de jude╚Ť:
- valoare la începutul implementării proiectului: 0 persoane
- valoare la finalizarea implement─ârii proiectului: 3560 persoane
2. Spa╚Ťiu deschis reabilitat ├«n zonele urbane:
- valoare la începutul implementării proiectului: 0 mp
- valoare la finalizarea implement─ârii proiectului: suprafa╚Ť─â total─â de 3224 mp (din care spa╚Ťiu verde ├«n suprafa╚Ť─â total─â de 2747 mp)
Perioada de implementare a proiectului: 9 luni, între 26.01.2022 - 31.10.2022..
Valoarea total─â: 332.539,04 lei (inclusiv TVA), valoare nerambursabila de 250.201,88 lei, din care 242.542,64 lei valoare eligibil─â nerambursabil─â din Fondul European de Dezvoltare Regional─â ╚Öi 7.659,24 valoare eligibil─â nerambursabil─â din bugetul na╚Ťional, 5.106,16 valoarea cofinan╚Ť─ârii eligibile a beneficiarului ╚Öi 77.231 lei valoarea neeligibil─â a proiectului.
Detalii proiect: (...aici)
(Publicare site: 03 martie 2022)
****


IMBUN─éT─é╚ÜIREA REGENER─éRII FIZICE, ECONOMICE ╚śI SOCIALE A COMUNIT─é╚ÜILOR MARGINALIZATE ÔÇô AMENAJARE ZON─é DE RECREERE Aleea NUCULUI nr. 12A ├ÄN MUNICIPIUL BOTO╚śANI, COD SMIS 127789
Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:
Imbun─ât─â╚Ťirea regener─ârii fizice ╚Öi sociale a comunit─â╚Ťii urbane marginalizate ÔÇ×ZUM 3 ÔÇô Elie Radu ÔÇô Nucului ÔÇô Parcului" din Municipiul Boto╚Öani printr-o abordare complex─â, reprezentand un prim pas in rezolvarea problemelor infrastructurale, sociale ╚Öi economice concentrate in aceast─â zon─â devaforizat─â ╚Öi marginalizat─â.
Obiectivele specifice ale proiectului: :
1. Amenajarea unui p─ârcule╚Ť in suprafa╚Ť─â de 990 mp cu zone de recreere, spa╚Ťii de joac─â, zone de sport, spa╚Ťii de relaxare, zon─â verde ╚Öi alei pietonale, la standarde moderne ╚Öi sigure de func╚Ťionare.
2. Facilitarea pan─â la finalul anului 2021 a accesului pentru min. 219 de persoane (locuitori ai comunit─â╚Ťii marginalizate) la activit─â╚Ťi sportive ╚Öi recrea╚Ťionale in vederea reducerii gradului de marginalizare a acestora.
Rezultate a╚Öteptate: Rezultatele planificate pun accent pe creearea de noi spa┼úii deschise ╚Öi reabilitarea acestor zone urbane in suprafa┼ú─â total─â de 990 mp mp. Beneficiarii direc┼úi ai proiectului sunt locuitorii ora┼čului Boto┼čani, de toate varstele, oferindu-le posibilita┼úi diverse de petrecere a timpului liber pe parcursul intregului an.
Perioada de implementare a proiectului: 21 de luni, intre 08.03.2021 - 30.11.2022.
Valoarea total─â: 1.925.904,39 lei (inclusiv TVA), valoare nerambursabila de 1.887.386,30 lei, din care 1.637.018,72 lei valoare eligibil─â nerambursabil─â din Fondul European de Dezvoltare Regional─â ╚Öi 250.367,58 valoare eligibil─â nerambursabil─â din bugetul na╚Ťional, iar 38.518,09 lei contributie proprie.
Detalii proiect: (...aici)
(Publicare site: 26 apr. 2021)
****


IMBUN─éT─é╚ÜIREA REGENER─éRII FIZICE, ECONOMICE ╚śI SOCIALE A COMUNIT─é╚ÜILOR MARGINALIZATE ÔÇô AMENAJARE ZON─é DE RECREERE ADRIAN ADAMIU NR. 12B ├ÄN MUNICIPIUL BOTO╚śANI, COD SMIS 127787
Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:
Obiectivul general al proiectului const─â in imbun─ât─â╚Ťirea regener─ârii fizice, economice ╚Öi sociale a comunit─â╚Ťii urbane marginalizate "CONDACIA"/ ZUM 1 ÔÇô Calea Na┼úional─â - Adamiu din Municipiul Boto╚Öani printr-o abordare complex─â, reprezentand un prim pas in rezolvarea problemelor infrastructurale, sociale ╚Öi economice concentrate in aceasta zon─â devaforizat─â ╚Öi marginalizat─â. Proiectul i╚Öi propune amenajarea atat a unui p─ârcule╚Ť public care s─â cuprind─â zone de relaxare precum spa╚Ťii de joac; zone de sport; spa╚Ťii de relaxare, astfel incat comunitatea s─â beneficieze de imbunat─â┼úirea condi┼úiilor spa╚Ťiilor exterioare, diminuarea nivelului de poluare ╚Öi in vederea incuraj─ârii particip─ârii cet─â╚Ťenilor la activit─â╚Ťile sociale, culturale ╚Öi educative, cat ╚Öi reabilitarea ╚Öi modernizarea str─âzii Adrian Adamiu (tronson 1) la nivel de carosabil ╚Öi trotuare, promovand astfel incluziunea social─â a popula╚Ťiei marginalizate.
Obiectivele specifice ale proiectului: : Amenajarea pan─â la finalul anului 2022 a unui p─ârcule╚Ť in suprafa╚Ť─â de 250 mp cu zone de recreere, spa╚Ťii de joac─â, zone de sport, spa╚Ťii de relaxare, zon─â verde ╚Öi alei pietonale, la standarde moderne ╚Öi sigure de func╚Ťionare; Facilitarea pan─â la finalul anului 2022 a accesului pentru min. 600 de persoane (locuitori ai comunit─â╚Ťii marginalizate - conform Atlas al zonelor urbane marginalizate) la activit─â╚Ťi sportive ╚Öi recrea╚Ťionale in vederea reducerii gradului de marginalizare a acestora; Reabilitarea ╚Öi modernizarea pan─â la finalul anului 2022 a Tronsonului 1 - Str. Adrian Adamiu - in suprafa╚Ť─â de 1.022,20 mp in vederea imbun─ât─â╚Ťirii condi╚Ťiei infrastructurii stradale/pietonale a comunit─â╚Ťii defavorizate "Condacia" din municipiul Boto╚Öani.
Rezultate a╚Öteptate: Rezultatele planificate pun accent pe creearea de noi spa┼úii deschise ╚Öi reabilitarea acestor zone urbane in suprafa┼ú─â total─â de 1.267,15 mp (244,95 mp spa╚Ťiu verde p─ârcule╚Ť + 1.022,20 mp ÔÇô suprafa╚Ť─â strad─â reabilitat─â prin proiect). Beneficiarii direc┼úi ai proiectului sunt locuitorii ora┼čului Boto┼čani, de toate varstele, oferindu-le posibilita┼úi diverse de petrecere a timpului liber pe parcursul intregului an.
Perioada de implementare a proiectului: 21 de luni, intre 16.02.2021 - 31.10.2022.
Valoarea total─â: 1.048.801,85 lei, valoare nerambursabil─â de 1.018.350,13 lei, din care 883.262,87 lei valoare eligibil─â nerambursabil─â din Fondul European de Dezvoltare Regional─â ╚Öi 135.087,26 lei valoare eligibil─â nerambursabil─â din bugetul na╚Ťional ╚Öi contribu╚Ťie proprie de 20.782,66 lei, iar valoarea neeligibil─â este de 9.669,06 lei.
Detalii proiect: (...aici)
Publicare site: 23 apr. 2021


CONSTRUIRE ╚śI ECHIPARE CRE╚ś─é PENTRU EDUCA╚ÜIA TIMPURIE ANTEPRE╚śCOLAR─é CARTIER ANL CI╚śMEA, cod SMIS 127790
Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:
Obiectivul general al proiectului este cre╚Öterea calit─â╚Ťii infrastructurii educa╚Ťionale pentru inv─â╚Ť─âmantul antepre╚Öcolar din Municipiul Boto╚Öani, astfel incat copiii s─â beneficieze de o educa╚Ťie de calitate, intr-o loca╚Ťie care s─â corespund─â nevoilor acestora.
Astfel, prin proiect se propune realizarea unor lucr─âri de construc╚Ťie ┼či echipare a infrastructurii educa╚Ťionale aferent─â unei noi cre╚Öe din Municipiul Boto╚Öani, in vederea realiz─ârii condi╚Ťiilor optime pentru derularea activit─â╚Ťilor didactice contribuind la cre╚Öterea gradului de participare la procesul educa╚Ťional.
Obiectivele specifice ale proiectului:
cre┼čterea calit─â┼úii ┼či atractivit─â┼úii infrastructurii educa┼úionale pan─â in anul 2022, prin crearea unei noi unit─â┼úi de inv─â┼ú─âmant antepre╚Öcolar (cl─âdire cre╚Ö─â) in Municipiul Boto╚Öani in suprafa╚Ť─â de 821,92 mp; cre┼čterea calit─â┼úii ┼či atractivit─â┼úii infrastructurii educa┼úionale pan─â in anul 2022, prin amenajarea de spa╚Ťii verzi, alei pietonale ╚Öi loc de joac─â in suprafa╚Ť─â de 362 mp ╚Öi trotuare in suprafa╚Ť─â de 350 mp in Municipiul Boto╚Öani.
*Detalii (...aici)


Primaria Botosani dezvăluie conceptul primului muzeu multimedia din Botoșani
Primul muzeu multimedia din Boto╚Öani este tot mai aproape de a deveni realitate. Prim─âria Boto╚Öani a dezv─âluit conceptul Muzeului Transfrontalier Multimedia al Diversit─â╚Ťii Culturale, ce va fi creat in cadrul proiectului "Intoarcere la r─âd─âcinile noastre comune", 2 SOFT/2.1./133, implementat in cadrul Programului Comun Romania-Ucraina 2014-2020, prin Instrumentul European de Vecin─âtate.
Filmul 3D prezentat de municipalitate face parte din documenta╚Ťia pentru avizarea lucr─ârilor de interven╚Ťii, in cadrul c─âreia a fost fundamentat conceptul muzeului, ce va fi definitivat in etapa realiz─ârii proiectului tehnic ╚Öi a execu╚Ťiei efective a lucr─ârilor de construc╚Ťie. Dup─â parcurgerea acestor etape, boto╚Ö─ânenii ╚Öi turi╚Ötii vor beneficia de o experien╚Ť─â inedit─â in muzeul ce va fi amplasat intr-unul din beciurile din Centrul Vechi.
In perioada imediat urm─âtoare, echipa de proiect va organiza intalniri cu stakeholderi din institu╚Ťii de cultur─â ╚Öi organiza╚Ťii non-guvernamentale relevante, precum ╚Öi cu reprezentan╚Ťi ai etniilor ╚Öi membri ai comunit─â╚Ťii interesa╚Ťi s─â contribuie la crearea suportului informa╚Ťional al muzeului.
"Facem pe aceast─â cale un apel la boto╚Ö─ânenii pasiona╚Ťi de istorie, cultur─â ╚Öi de tradi╚Ťiile etnice ce au constribuit la dezvoltarea ora╚Öului. Muzeul ce va fi creat nu este doar al Prim─âriei, este al boto╚Ö─ânenilor, pe care ii rug─âm s─â se implice pentru ca impreun─â s─â realiz─âm un produs turistic unic in regiune", a declarat Primarul Cosmin Andrei.
Una din cele mai a╚Öteptate activit─â╚Ťi din cadrul proiectului va fi scanarea beciurilor din Centrul Istoric, cu utilizarea celor mai noi tehnologii. Dac─â, in urma scan─ârii, se confirm─â mitul potrivit c─âruia a╚Öa zisele "catacombe" din centrul ora╚Öului creeaz─â un labirint subteran, vor fi accesate noi finan╚Ť─âri pentru valorificarea lor turistic─â.
Proiectul "Intoarcere la r─âd─âcinile noastre comune" este implementat de UAT Municipiul Boto╚Öani, in calitate de lider de parteneriat, al─âturi de Direc╚Ťia Jude╚Ťean─â pentru Cultur─â Boto╚Öani, iar din Ucraina partenerii proiectului sunt Direc╚Ťia pentru Dezvoltare Economic─â, Ecologie ╚Öi Eficien╚Ť─â Energetic─â din cadrul Prim─âriei Ivano Frankivsk ╚Öi Centrul de Resurse pentru Dezvoltare Municipal─â ╚Öi Regional─â. Partenerii din Ucraina vor infiin╚Ťa de asemenea un muzeu, dedicat armelor, intr-o cl─âdire de patrimoniu din ora╚Öul Ivano Frankivsk.
(Publicare:05 martie 2021)


Parteneriat româno-ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice (RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation)
            UAT Municipiul Boto╚Öani, in calitate de Beneficiar 1, implementeaz─â al─âturi de Asocia╚Ťia ÔÇŁBiroul de cercetare, inova╚Ťii ╚Öi tehnologieÔÇŁ, Departamentul de Integrare Economic─â a Comitetului Executiv al Consiliului Local ÔÇô Ivano-Frankivsk ╚Öi Universitatea de Petrol ╚Öi Gaze din Ivano-Frankivsk proiectul ÔÇŁParteneriat romano-ucrainean pentru atenuarea efectelor schimb─ârilor climaticeÔÇŁ (RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation), num─âr de referin╚Ť─â 2SOFT/1.2./63, in cadrul Programului Opera╚Ťional Comun Romania-Ucraina 2014-2020, Obiectivul Tematic 2 ÔÇŁSprijinirea educa╚Ťiei, cercet─ârii, a dezvolt─ârii tehnologice ╚Öi a inov─âriiÔÇŁ, Prioritatea 1.2. ÔÇŁPromovarea ╚Öi sprijinirea cercet─ârii ╚Öi a inov─âriiÔÇŁ.
            Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea ╚Öi sprijinirea cooper─ârii inovatoare pentru atenuarea schimb─ârilor climatice in regiunea transfrontalier─â Romania-Ucraina in vederea asigur─ârii dezvolt─ârii durabile a teritoriilor prin organizarea unui nou mediu educa╚Ťional ╚Öi de cercetare in eficien╚Ťa energetic─â care s─â conduc─â la atenuarea schimb─ârilor climatice pan─â in 2021, iar obiectivele specifice sunt reprezentate de dezvoltarea conceptului Agen╚Ťiei pentru Managementul Energiei in parteneriat cu cel pu╚Ťin dou─â universit─â╚Ťi, dou─â autorit─â╚Ťi publice locale ╚Öi trei companii locale cu un num─âr mai mare de 200 de angaja╚Ťi, precum ╚Öi infiin╚Ťarea Centrelor pentru Promovarea Inov─ârii in Ivano-Frankivsk (Ucraina) ╚Öi Boto╚Öani (Romania).
            Prin intermediul acestui proiect, in Municipiul Boto╚Öani se va infiin╚Ťa Agen╚Ťia pentru Managementul Energiei, precum ╚Öi Centrul pentru Promovarea Inov─ârii (InnoSciPromo), centru in care vor fi instalate echipamente inovatoare de prezentare a producerii energiei regenerabile, destinate cu prec─âdere copiilor ╚Öi tinerilor din Municipiul Boto╚Öani ce doresc s─â cunoasc─â ╚Öi s─â se familiarizeze cu viitoarele aplica╚Ťii energetice.
            De asemenea, se va amplasa ca proiect pilot o sta╚Ťie de inc─ârcare solar─â ce va pune la dispozi╚Ťia locuitorilor Municipiului Boto╚Öani posibilitatea de a-╚Öi inc─ârca telefoanele mobile ╚Öi ma╚Öinile electrice, amplificand astfel obiectivele ╚Öi scopul proiectului, cel de a promova viitoarele surse de energie nepoluante, in acord cu strategiile Uniunii Europene in domeniu.
            Valoarea total─â a sprijinului nerambursabil este de 248.202 euro, din care Municipiului Boto╚Öani ii revine suma de 82.272 euro pentru implementarea acestui proiect, pe o durat─â de 18 luni.
            Proiectul ÔÇŁParteneriat romano-ucrainean pentru atenuarea efectelor schimb─ârilor climaticeÔÇŁ se integreaz─â in mod logic cu alte ini╚Ťiative ale UAT Municipiul Boto╚Öani avand obiective similare, in vederea asum─ârii ╚Öi implement─ârii politicilor publice ale Uniunii Europene in domeniul tranzi╚Ťiei energetice ╚Öi dezvolt─ârii inteligente a ora╚Öelor din statele membre UE.
(Publicare:05 martie 2021)


Idei de ├«mbun─ât─â╚Ťire peisagistic─â a sensurilor giratorii organizat pentru locuitorii din proximitatea interven╚Ťiilor aprobate prin Strategia de Dezvoltare Local─â a Municipiului Boto╚Öani ├«n context DLRC
UAT Municipiul Botosani organizeaza ÔÇ×Idei de ├«mbun─ât─â╚Ťire peisagistic─â a sensurilor giratorii organizat pentru locuitorii din proximitatea interven╚Ťiilor aprobate prin Strategia de Dezvoltare Local─â a Municipiului Boto╚Öani ├«n context DLRC"
Scopul concursului este reprezentat de implicarea comunit─â╚Ťii locale ╚Öi ob╚Ťinerea de solu╚Ťii/idei pentru ├«mbun─ât─â╚Ťirea peisagistic─â a unui num─âr de patru sensuri giratorii din Municipiul Boto╚Öani, selectate ca obiective de investi╚Ťii ├«n cadrul O.S. 2, M─âsura 3 din cadrul Strategiei de Dezvoltare Local─â a Municipiului Boto╚Öani ├«n context DLRC.
Solu╚Ťia/ideea c├ó╚Ötig─âtoare va fi cuprins─â ├«n tema de proiectare necesar─â elabor─ârii Documenta╚Ťiei de Avizare a Lucr─ârilor de Interven╚Ťie, ├«n conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ╚Öi con╚Ťinutul-cadru al documenta╚Ťiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi╚Ťii finan╚Ťate din fonduri publice. Sunt invita╚Ťi s─â depun─â idei/solu╚Ťii de ├«mbun─ât─â╚Ťire peisagistic─â a sensurior giratorii indicate in dcumentatia atasata urm─âtoarele categorii de persoane:
ÔÇó      Arti╚Öti plastici;
ÔÇó      Elevi cu v├órsta de 18 ani ├«mplini╚Ťi ╚Öi studen╚Ťi;
ÔÇó      Persoane fizice cu capacitate deplin─â de exerci╚Ťiu, locuitori ai Municipiului Boto╚Öani;
ÔÇó      Persoane juridice.
Participan╚Ťii la concurs trebuie s─â aib─â posibilitatea ╚Öi capacitatea de a prezenta solu╚Ťiile ├«n formatul solicitat.
Documentele ce compun dosarul de inscriere se va depune la sediul Prim─âriei Municipiului Boto┼čani, Pia┼úa Revolu┼úiei, nr. 1, compartimentul Registratur─â, direct sau expediat prin serviciul po┼čtal sau de curierat rapid pana cel tarziu in data de 22 martie 2021 ora 10,00. Documentatia de concurs poate fi desc─ârcat─â atat din SEAP- Anunt concurs de solutii DC1000148/17.02.2021 cat si accesand fisierele de mai jos:
1. Anunt de concurs de solutii- DC1000148: (ÔÇŽaici)
2. Fisa Date-DF1079445: (ÔÇŽaici)
3. Formulare editabile: (ÔÇŽaici)
4. Regulament de concurs: (ÔÇŽaici)
Planșe:
5.Sens giratoriu intersec╚Ťie str. T. Vladimirescu-Imp. Traian: (ÔÇŽaici)
6.Sens giratoriu intersec╚Ťie str. Grivi╚Ťei-T. Vladimirescu: (ÔÇŽaici)
7.Sens giratoriu mall Uvertura City: (ÔÇŽaici)
8.Sens giratoriu intersec╚Ťie str. O. Onicescu-Imp. Traian: (ÔÇŽaici)
(Publicare site: 17 feb. 2021)

Reabilitare si modernizare Grup Scolar Petru Rares
Titlul Proiectului: REABILITARE SI MODERNIZARE GRUP SCOLAR PETRU RARES, cod SMIS 127793
Detalii (...aici)

Amenajarea zonei de recreere str. Varnav
Titlul proiectului: Amenajarea zonei de recreere, str. Varnav, nr. 17A, in Municipiul Botosani,cod SMIS 127785
Detalii (...aici)

Amenajare Versant Pacea
Titlul proiectului: Amenajare Versant Pacea, str. Pacea, Municipiul Botoșani, cod SMIS 127784
Detalii (...aici)

Reabilitare ╚Öi modernizare gr─âdini╚Ťa nr. 22
Reabilitarea ╚Öi modernizarea Gr─âdini╚Ťei nr. 22 Municipiul Botosani, cod SMIS 127790. Detalii (...aici)

Amenajare zona de recreere, Adrian Adamiu FN
Imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate - amenajare zona de recreere Adrian Adamiu FN în Municipiul Botosani, cod SMIS 127786.
Detalii (aici)

Parc Regional de Agrement Turistic si Sportiv CORNI╚śA BOTO╚śANI
Proiectul este finan╚Ťat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Opera╚Ťional Regional 2007 -2013
Axa Prioritara 5 "Dezvoltarea durabila și promovarea turismului",
Domeniul major de interven╚Ťie 5.2. "Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale ╚Öi cre╚Öterea calita╚Ťii serviciilor turistice"
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltarii Regionale și Turismului
Organism interimar: Agen╚Ťia pentru Dezvoltare Regionala Nord Est
Valoarea totala a proiectului 87.995.331,19 lei
In urma implementarii proiectului "Parc Regional de Agrement Turistic ╚Öi Sportiv Corni╚Öa Boto╚Öani" se va realiza infrastructura de agrement turistic ╚Öi sportiv necesara pentru desfa╚Öurarea activita╚Ťilor de divertisment: Inot, sarituri in apa de la tobogan, sarituri la trambulina plaja hochei, patinaj pe ghea╚Ťa, patinaj pe role, tenis de camp, baschet, plimbari cu bicicleta, plimbari in aer liber, jocuri in spa╚Ťii special amenajate.
Prin crearea unui parc turistic ╚Ťi sportiv de anvergura regionala, proiectul contribuie la sporirea atractivita╚Ťii turistice a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est.
(Detaliile despre Proiect le gasiti aici)
ACTUALIZARE informatii la 17 iunie 2015 (text + foto)-(aici)


Modernizare și reabilitare accese pietonale și carosabile precum și iluminat arhitectural in municipiul Botoșani
Proiectul este finan╚Ťat din Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Opera╚Ťional Regional, Axa Prioritara 1- Sprijinirea dezvoltarii durabile a ora╚Öelor-poli urbani de cre╚Ötere, Domeniul Major de Interven╚Ťie 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbana Sub-domeniul: Centre urbane.
Autoritatea de Management pentru Programul Opera╚Ťional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltarii Regionale ╚Ťi Turismului.
Organism Intermediar responsabil cu implementarea acestui program in Regiunea de Dezvoltare Nors-Est este Agen╚Ťia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est.
Valoarea totala a proiectului 31.995.923,76 lei din care:
Contribu╚Ťia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala 19.858.525,80 lei
Contribu╚Ťia Guvernului Romaniei din bugetul na╚Ťional 4.362.202,62 lei
(Detaliile despre Proiect le gasiti aici)


Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Botosani pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice
Obiectivul proiectului este reabilitarea sistemului de incalzire urbana din municipiul Botosani care sa conduca la reducerea emisiilor poluante inclusiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cresterea eficientei energetice, cresterea calitatii serviciului public de alimentare cu energie termica la tarife suportabile pentru populatie.
Reabilitarea sistemului de incalzire urbana va fi realizat prin:
-instalare echipamente noi pentru producerea energiei (motoare termice, cazane, etc)
-reabilitarea si modernizarea tuturor echipamentelor si instalatiilor auxiliare (instalatii alimentare cu apa, instalatii de tratare a apei, instalatii de alimentare cu combustibil, sistem de alimentare cu energie electrica etc);
-reabilitare retele de transport si distributie - sistem de conducte si puncte termice;
-realizare sistem de monitorizare si dispecerizare a datelor.
Perioada de implementare a proiectului este de 34 luni, pana la data de 31.12.2013.
Proiectul are o valoare totala de 155.730.583 lei, din care 77.865.292 lei reprezinta co-finantare din Fondul de Coeziune, 70.078.762 lei din bugetul de stat si 7.786.529 lei din bugetul local, in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu.
(Detaliile despre Proiect le gasiti aici)
ANUNT PUBLIC(vezi aici)-(Publicat pe site: 12.dec.2014)

Reabilitarea ╚Öi modernizarea strazilor inelului principal de circula╚Ťie din municipiul Boto╚Öani
Proiectul "Reabilitarea ╚Öi modernizarea strazilor inelului principal de circula╚Ťie din municipiul Boto╚Öani" este finan┼úat din Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Opera╚Ťional Regional, Axa Prioritara 1- Sprijinirea dezvoltarii durabile a ora╚Öelor-poli urbani de cre╚Ötere, Domeniul Major de Interven╚Ťie 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbana Sub-domeniul: Centre urbane.
VALOAREA PROIECTULUI
Valoarea proiectului este de 33.663.714,56 lei, din care asisten╚Ťa financiara nerambursabila 21.889.543,20 lei.
DURATA PROIECTULUI
Durata de implementare a proiectului este de 37 luni.
(Detaliile despre Proiect le gasiti aici)
ACTUALIZARE date Proiect-APRILIE 2012:(le gasiti aici)
ACTUALIZARE date Proiect-FEBRUARIE 2013:(le gasiti aici)


Plan integrat zona de ac╚Ťiune urbana cu 5 proiecte individuale
Este un proiect realizat ╚Öi finan╚Ťat prin Programul Opera╚Ťional Regional, AXA 1.1.
Obiectivul proiectului: Cre╚Öterea calita╚Ťii vie╚Ťii ╚Öi crearea de noi locuri de munca in municipiul Boto╚Öani prin reabilitarea ╚Öi modernizarea infrastructurii urbane ╚Öi imbunata╚Ťirea serviciilor urbane inclusiv.
Activita╚Ťi derulate:
- Reabilitarea ╚Öi modernizarea strazilor inelului principal de circula╚Ťie din municipiul Boto╚Öani: Calea Na╚Ťional╚Ö, strazile Ion Pillat, Cuza Voda, Grivi╚Ťa, Savenilor, Parcul Tineretului
- Amenajare/modernizare/reabilitare accese pietonale ╚Öi carosabile in zona Pia╚Ťa Centrala-Pietonal Transilvaniei
-infrumuse╚Ťarea prin iluminat a zonelor pietonale, Parcului "Mihai Eminescu" ╚Öi Pia╚Ťa Revolu╚Ťiei din municipiul Boto╚Öani cat ╚Öi reabilitarea/refacerea zonelor pietonale ╚Öi a Pie╚Ťei Revolu╚Ťiei
- Reabilitarea și modernizarea parcurilor: Junior, Primariei, Sucevei, Tineretului
- Reabilitare/modernizare/adaptarea unei cladiri din Centrul Istoric al ora╚Öului ╚Öi transformarea ei in centru de ingrijire de zi pentru copiii afla╚Ťi in situa╚Ťii de risc
- Achizi╚Ťionarea ╚Öi montarea de sisteme de supraveghere in scopul cre╚Öterii gradului de siguran╚Ťa ╚Öi a prevenirii criminalita╚Ťii
Proiectele sunt in implementare.


Restaurare si consolidare Teatrul Mihai Eminescu
Este un proiect realizat ╚Öi finan╚Ťat prin Programul Opera╚Ťional Regional, 2007 - 2013,
AP 3 - Dezvoltarea durabila și promovarea turismului, DMI 5.1 - Restaurarea și valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.
-Valoarea proiectului: 21.574.220,90lei
-Proiectul de consolidare si reabilitare a cladirii Teatrului Mihai Eminescu face parte dintr-o ini╚Ťiativa a Consiliului Municipal de identificare a modalita╚Ťilor de promovare a turismului in jude╚Ťul Boto╚Öani. Astfel, unul dintre obiectivele "Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Boto╚Öani 2008-2015" il constituie implementarea unei strategii coerente coordonata de un comitet mixt la nivel local, cu accent pe promovarea turismului diversificat sub eticheta de ora╚Ö al culturii ╚Öi tradi╚Ťiei: turism cultural, turism tradi┼úional, turism de afaceri, turism sportiv, turism istoric, turism religios, turism de agrement, turism de evenimente, turism medical, turism transfrontalier. In acest context, dezvoltarea turismului este o miza importanta a strategiei, fiind un factor stimulator pentru dezvoltarea economica generala a municipiului ╚Öi pentru cre╚Öterea nivelului de trai.
-Implementarea acestui proiect este justificata in primul rand de starea avansata de degradare in care se afla in prezent cladirea Teatrului. Avand in vedere amploarea investi╚Ťiei necesare in scopul restaurarii acestui monument, costurile necesare nu pot fi in prezent decat par╚Ťial suportate de catre Consiliul Municipal, in custodia caruia se afla imobilul. Solu╚Ťia amanarii interven╚Ťiilor de restaurare pana la adunarea fondurilor necesare lucrarilor de construc╚Ťii este una neproductiva, dat fiind ritmul accelerat de degradare al cladirii ╚Öi multitudinea lucrarilor de interven╚Ťii la care contribu╚Ťia Consiliului Municipal este solicitata.Proiectul se afla in evaluare.


Reabilitare ╚ścoala cu clasele I-VIII nr.10, corp A+B, municipiul Boto╚Öani
Proiectul "Reabilitare ╚ścoala cu clasele I-VIII nr.10, corp A+B, municipiul Boto╚Öani" este finan╚Ťat ╚Öi realizat prin Programul Opera╚Ťional Regional, AXA 3.4.
Obiectivul proiectului: imbunata╚Ťirea infrastructurii serviciilor de educa╚Ťie.
Activita╚Ťi derulate in cadrul proiectului:
-Reabilitare Corp B (exterior, interior, instala╚Ťie sanitara, electrica, termica)
-Reabilitare corp A
Proiectul se afla in evaluare.


Reabilitare ╚ścoala cu clasele I-VIII nr. 4, corp A, municipiul Boto╚Öani
Proiectul "Reabilitare ╚ścoala cu clasele I-VIII nr. 4, corp A, municipiul Boto╚Öani" este realizat ╚Öi finan╚Ťat prin Programul Opera╚Ťional Regional, AXA 3.4.
Obiectivul proiectului: imbunata╚Ťirea infrastructurii seriviciilor de educa╚Ťie.
Activita╚Ťi derulate in cadrul proiectului:
-extinderea cu 2 sali de clasa ╚Öi hol de circula╚Ťie.
-reabilitarea cladirii existente (exterior, interior, instala╚Ťie electrica, termica, sanitara).
- refacerea trotuarelor și a cailor de acces.
Proiectul se afla in evaluare.


Botoşani - oraş european
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
Adresa: Botosani, Piata Revolutiei nr. 1
Telefon: 0040 231 502200
Fax:        0040 231 531595
E-mail:   primaria@primariabt.ro
 
© Toate drepturile - Primaria Municipiului Botosani
Reproducerea neautorizata a continutului afisat pe acest site
constituie subiectul aplicarii legilor in vigoare